Egyelőre nincs pénz az M10-es út megépítésére – Polgármesterek egyeztettek az M0-ásról

12:21 | 2019 05. 14.

Kategóriák: Fő kiemelt, Közélet

A településvezetők a térségben tervezett közútfejlesztési beruházások hatásainak vizsgálatát, a rendszeres egyeztetés lehetőségét kérték Tóth Pétertől, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes-államtitkárától 2019. május 9-i találkozójukon. A felek megállapodása szerint az Útprogram soron következő felülvizsgálata előtt újabb egyeztetést tartanak a fejlesztések ütemezéséről, és különösen az M10-es út előkészítésének lehetőség szerinti felgyorsításáról. Minderről Farkas András, Piliscsaba polgármestere számolt be hivatalos Facebook oldalán.

A találkozó előzményeként a Pilisi-medence településeinek polgármesterei hivatalos levélben fordultak Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárhoz, melyben ismételten kérték az M10-es út előkészítésének, tervezésének és engedélyeztetésének felgyorsítását, továbbá azt, hogy készüljenek olyan tanulmányok, amelyek megvizsgálják, hogy az M0 északi szektor 11. sz. főút–10. sz. főút közötti szakasza és az M100-as út megépítésének milyen hatása lesz a Pilisi-medence településeire, és hogy milyen beavatkozások szükségesek az esetleges negatív hatások csökkentésére.

Az államtitkár válaszában jelezte, hogy a kormányhatározatban szereplő projektek megvalósítása során valóban vizsgálni szükséges a 10. sz. főút melletti településekre irányuló forgalom hatásait csillapító beavatkozások lehetőségeit, ezért a polgármesterek által kezdeményezett személyes találkozó megtartását támogatja, és a kapcsolattartásra Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes-államtitkárt jelölte ki.

A 2019. május 9-én megtartott egyeztetésen a polgármesterek felvázolták a túlterhelt, napi 21.000 E/gépjármű forgalmat bonyolító 10-es út hatását a települések lakóinak mindennapi életére. Érzékeltették a Budapestre való bejutás és az onnan való hazajutás nehézségeit, ennek hatását a munkába és iskolába járók, a vállalkozások életére.

A felsorolt indokok alapján a polgármesterek ismételten kérték az M10-es út előkészítésének, tervezésének és engedélyeztetésének felgyorsítását, az M0 Északi szektor és az M100-as út megépítésének a 10-es út menti településekre gyakorolt hatását vizsgáló tanulmány elkészítését, valamint a rendszeres egyeztetés, konzultáció lehetőségét a minisztériummal annak érdekében, hogy segíteni tudják a tervezés folyamatát és a legjobb döntések meghozatalát.

Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkár úr a panaszokra és kérésekre reagálva jelezte, hogy a tárca ismeri a pilisi térség, a 10-es út menti települések problémáit. Az M10 szerepel az Országos Területrendezési Tervben a „Távlati gyorsforgalmi utak” között, de az M10 autóút előkészítésének folytatására forrás jelenleg nem biztosított. A kormány azonban rendszeresen felülvizsgálja az Útprogramot, a támogatott beruházások köre ennek megfelelően változhat. A következő felülvizsgálat 2019 végén lesz időszerű.

A polgármesterek kérték, hogy a minisztérium az Útprogram legközelebbi felülvizsgálatakor készítsen szakmai előterjesztést a kormány számára az M10-es út előkészítésének felgyorsítására. Az államtitkár ígéretet tett arra, hogy ennek érdekében 2019 novemberében újra egyeztet a polgármesterekkel az M10, az M0 északi szektor és az M100-as út előkészítésével kapcsolatos kérdésekről.

(Farkas András Facebook oldala)

Címkék: , , , , , , , , , , , , , ,