Tanácskoztak a pilisi régió polgármesterei

14:52 | 2019 02. 15.

Kategóriák: Fő kiemelt, Közélet

Február 14-én délelőtt Pilisszentivánon gyűltek össze a térséghez tartozó települések polgármesterei, hogy megvitassák a régiót érintő aktuális kérdéseket. A térség polgármestereit tömörítő Pilisi KÖTET Egyesület februári ülését az elnöki posztot betöltő Poppréné Révay Gyöngyi, Pilisszentiván polgármestere nyitotta meg. A Vörösvári Hírek beszámolója.

Az első napirendi pont

a Budaörsi Rendőrkapitányság régi-új vezetőjének, Szigeti János r. alezredesnek a bemutatkozása volt.

Szigeti János r. alezredes már korábban is vezette (2008-tól 2011-ig) a Budaörsi Rendőrkapitányságot, s 2018. október 16-ától ismét a Budaörsi Rendőrkapitányság élére került. Az új megbízott kapitány elmondta, hogy a különböző bűncselekmények számai a Budaörsi Rendőrkapitányág területén országos viszonylatban is nagyon alacsonyak, ami elődei munkáját is dicséri. Azt a vonalat szeretné folytatni, amit elődei kiépítettek, szeretné megszilárdítani az elért eredményeket.

A következő napirendi pont

„Az Esztergomot az M1-es úttal összekötő M100-as út megépítésének hatása a 10-es út menti településekre, az M10 megépítésének szükségessége”

címet viselte. Ennek keretében az M10 megépítése érdekében teendő aktuális lépésekről egyeztették álláspontjaikat a településvezetők. A téma az M100 megépítéséről szóló, 2019. január 2-án hatályba lépett új jogszabály (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervérő szóló 2018. évi CXXXIX. törvény) kapcsán került új megvilágításba. Az M100-as út megépítése ugyanis mindenképp átrendezi majd a térség közlekedési viszonyait, és mindenképpen hatással lesz a 10-es út menti települések életére.

Az M0 északi szektor 11. sz. főút–10. sz. főút közötti szakaszának megépítése szintén hatással lesz a Pilisi-medence és a Zsámbéki-medence településeire. Az M0 autópálya ezen szakaszára készült engedélyezési terv részét képező forgalmi vizsgálat adatai szerint az M0 északi szektor 11. sz. főút–10. sz. főút közötti szakasza kb. 50%-kal megemeli majd a 10-es út forgalmát.

A 10-es út mentén fekvő települések életére a megoldás az M10-es elkerülő út megépítése lenne, de az jelenleg csak a „távlati gyorsforgalmi utak” között szerepel a tervekben, annak ellenére, hogy nagy szükség lenne rá. Az út megépítésének az előkészületei már a 2000-es évek elején megindultak, 2008-ban már a kiviteli tervek készültek, 2014-ben megszületett az új környezetvédelmi engedély, de aztán az előkészületek szinte teljesen leálltak, a tervezés és az engedélyeztetés jelenleg nem halad párhuzamosan az M0 északi szektor 11. sz. főút–10. sz. főút közötti szakaszával.

A polgármesterek a napirendi pont megtárgyalása végén úgy döntöttek, hogy az M10 ügyében Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárhoz fordulnak, az alábbi kérésekkel:

  • Megismételve a 10-es számú főút mentén fekvő települések polgármestereiként dr. Homolya Róbert közlekedésért felelős államtitkár úrhoz 2017. március 8-án beterjesztett kérelmünket, ismételten kérjük az M10-es út előkészítésének, tervezésének és engedélyeztetésének felgyorsítását annak érdekében, hogy ez az út minél előbb megépülhessen.
  • Ugyancsak megismételjük azt a kérésünket, hogy az M0 északi szektor 11. sz. főút–10. sz. főút közötti szakaszának projektjén belül készüljön egy olyan tanulmány, amely azt vizsgálja, hogy az M0 északi szektor 11. sz. főút–10. sz. főút közötti szakaszának megépítése milyen hatással lesz a Pilisi-medence és a Zsámbéki-medence településeire, s ez a tanulmány adjon megoldásokat az M0 északi szektor 11. sz. főút–10. sz. főút közötti szakaszának megépítéséből fakadó hatások csökkentésére.
  • Ugyancsak kérjük, hogy az M100 projekt keretében vizsgálják meg, hogy annak megépítése milyen hatással lesz a 10-es út menti települések életére, és a projekt keretében készüljenek tervek az M100 megépítéséből fakadó hatások csökkentésére.
  • Kérjük, hogy tanulmányok alapján szükségesnek bizonyuló beavatkozások, beruházások még az M100-as út és az M0 északi szektor 11. sz. főút–10. sz. főút közötti szakaszának megépülése előtt, vagy azokkal egyidőben készüljenek el.
  • Kérjük, hogy egy tanulmányban vizsgálják meg az M10-es út és az M100-as út összekötésének lehetséges alternatíváit is.
  • Kérjük az M10-et érintő minden ügyben a gyakori és rendszeres egyeztetés, konzultáció lehetőségét annak érdekében, hogy mint az érintett települések polgármesterei, segíteni tudjuk a tervezés folyamatát és a legjobb döntések meghozatalát.

A további napirendi pontok keretében a polgármesterek

a Pilisvörösvári Rendőrőrs új épületének megépítésére vonatkozó kezdeményezés állásáról,

a 10-es számú főút pilisszentiváni kihajtójának átépítésével kapcsolatos kezdeményezésről,

valamint

oktatási kérdésekről

tárgyaltak.

 

(vorosvarihirek.hu)

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,