Csobánkán is elkészült a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet

15:32 | 2017 11. 01.

Kategóriák: Önkormányzati Hírek

Elkészült Csobánka települési arculati kézikönyve és településképi rendelete. De mik is ezek? Mire jók? A település arculatát a táji környezete, fekvése, a települési terület kiterjedése nagy mértékben meghatározza. De legalább ilyen fontosak az arculat megjelenésében a település belső szövetének összetevői: az utcaképek, az utcák rendezettsége, a házak, a háztetők, a házakon az ablakok, a lábazattól a kéményig használt építőanyagok és színek, kerítések, a kertek fái, a boltok cégtáblái is.

Csobánka szerencsés település: rendkívül szép természeti környezetben, romantikus völgykatlanban meghúzódó ékszerdoboz. Vagyis a táji környezete, fekvése, zárt utcahálózata, patakos központja a települést eleve rendkívüli helyzetbe hozó adottságok. De mi van az ékszerdoboz belsejében? Milyenek az épületek, a homlokzatok, a részletek?

A gyémántként kezelendő értékek: a templomok, a kastély, a Hubertus kápolna, a Fő tér és a régi utcák kis parasztházai, a rejtőző villák, amik jelenlegi állapotukban is a legmeghatározóbb és a látogatók által leginkább megcsodált kincsei a falunak. Egy-egy jól sikerült újabb beépítés kapcsolatot teremt az ódon értékek és korunk építészeti követelményei között. Vannak igényes kerítések, lombos kertek, utcaképbe simuló homlokzatok.

De sajnos, az ékszerdobozba az idők során talmi díszek, bizsuk és nem odavaló dolgok is belekerülnek: divatkövető terjengős házak, túldíszített kerítések és igénytelen hullámlemez fedések, betonvas szerkezetek, múlékony burkolatok egyaránt. Talán azért van így, mert vannak, akik nem ismerik fel a meglévő arculatot és az ahhoz való illeszkedés módját?

Az arculat felismeréséhez kíván segítséget nyújtani az arculati kézikönyv, és az illeszkedés módjához ad ajánlásokat az építészeti útmutató a faluban építkezők, a tervezők, és a település vezetői számára is. Ismerteti, bemutatja a falu megkülönböztethető karakterű területeit és karakterüknek a meghatározó összetevőit, sajátos tulajdonságait és építészeti értékeit.

A kézikönyv jó példákat mutat be: egyrészt a település karakteres területrészein a már kialakult jelleghez jól illő megoldásokat, másrészt a kevésbé karakteres településrészeken a kívánatos arculathoz irányt mutató megoldásokat.

Ajánlásokkal tájékoztatja az építkezőket arról, hogy milyen építészeti elemek segítik a falu sajátos arculatának következetes fejlődését.

A településképi rendelet az ajánlások közül a legfontosabbakat szabályba foglalja. Elsősorban olyan szabályokat, amelyek eddig is már megvoltak a Helyi Építési Szabályzatban, de most egységesen a településképi rendeletbe kerülnek át. Ilyenek például a tető hajlásszögére vagy az épületen alkalmazható színekre, anyagokra vonatkozó előírások.

A településképi rendelet tartalmazza az értékvédelem szabályait és a boltok cégtábláinak előírásait is. A legfontosabb azonban talán az, hogy hogyan tudnak segítséget kérni az építkezők ahhoz, hogy amit építeni szeretnének, megfeleljen a szabályoknak. A lakóházak építés bővítése esetén szakmai konzultáció keretében lehet egyeztetni a terveket az egyszerű bejelentés és az építés megkezdése előtt. Nem lakóház esetén településképi vélemény formájában kap a terv megerősítést. A nem engedélyköteles építési tevékenységek, például kerítés építése esetén a településképi bejelentésre adunk igazoló választ.

Javasoljuk, hogy bármilyen építkezés előtt használja a most elkészült új eszközöket! Nézegesse az arculati kézikönyv jó példákat bemutató képei és az Ön településrészére vonatkozó ajánlásokat! Kérjen tájékoztatást az önkormányzattól, keresse fel a főépítészt, kérjen segítséget a szabályok megismeréséhez!

Mindenkinek kívánjuk, hogy örömmel építse, csinosítsa házát, környezetét Csobánka szép és érétkes arculatába illeszkedő, azt gazdagító építményekkel!

Kálmán Kinga
Csobánka község főépítésze

Címkék: , , ,