Elfogadták a 2018-as költségvetést Pilisvörösváron

20:57 | 2018 02. 15.

Kategóriák: Fő kiemelt, Önkormányzati Hírek

A pilisvörösvári képviselő-testület február 8-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését – közölte a vorosvarihirek.hu. A költségvetés a szöveges költségvetési rendeletből és annak harminchárom táblázatos mellékletéből áll. A rendelet részletesen számba veszi az Önkormányzat várható idei működési és felhalmozási célú bevételeit, valamint a tervezett működési és felhalmozási célú kiadásokat.

A 2018. évi önkormányzati költségvetés konszolidált bevételi és kiadási főösszege 2.326.081 e forint.

Ami a bevételeket illeti, örvendetes tény, hogy az idei évben az állam az adóerőképesség-számítás alapján 15 millió forinttal kevesebbet von el az elvileg járó működési támogatásból, mit az előző évben.

Szintén örvendetes tény, hogy az elmúlt években a vörösvári vállalkozások száma is és az árbevételük is növekedett, így az idei évben a 42 millió forinttal több iparűzési adóbevétel várható, mint a tavalyi előirányzat volt.

Pályázatokból is jelentős bevétel várható az év folyamán, de ezek összegét még az év elején nem lehet tudni. Az már biztos, hogy a háziorvosi rendelők felújítására 22,5 millió forintot nyert az önkormányzat, de a támogatási szerződés még nincsen megkötve. Ezen kívül további hat pályázat vár elbírálásra: a Fő utca bányatelepi szakaszán a járda felújítására, kerékpárút és zárt csapadékcsatorna kiépítésére benyújtott pályázat – a négy kültéri fitneszpark létrehozására benyújtott pályázat – Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztésére benyújtott pályázat – a Mátyás király utca és a Nagy-tó között zárt csapadékcsatorna és a Tó-dűlői záportározó megépítésére benyújtott pályázat – a Templom Téri Általános Iskola tornatermének felújítására a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázat – a zártkerti besorolású földrészletek infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó Földművelési Minisztériumi pályázat.

Az önkormányzati ingatlanértékesítések bevételeként idén 15 millió forint bevétellel számol a költségvetés, amely az eladott önkormányzati ingatlanok részletfizetéseit, illetve a meghirdetett ingatlanok eladási árát tartalmazza.

Ami a kiadási oldalt illeti, a személyi kiadások várhatóan 21.978 eFt-tal emelkednek az előző évi előirányzathoz képest. Ennek főbb okai a következők: A törvényi előírások miatt a munkavállalók egy részénél a bérüknek a minimálbérre történő kiegészítését jogszabály alapján az önkormányzatnak kell biztosítania. A garantált bérminimumra történő kiegészítés többletkiadást jelent az önkormányzat számára. A főzőkonyha plusz egy státusszal növekszik 2018-ban. A Városgondnokságon egy plusz státuszt kap a megnövekedett feladatok megfelelő ellátásának biztosítása érdekében.

A dologi kiadások között a legnagyobb tétel a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (útkátyúzás, vízelvezetés, síkosságmentesítés), mely az idei évben várhatóan 44.105 e Ft kiadást jelent. (Ebből a legnagyobb tétel a síkosságmentesítés, amelyre az előző évi tapasztalatok alapján 35.461 e Ft-ot terveztünk.) A közvilágítás költsége is igen jelentős (23.804 e Ft). Közel 1 millió Ft-tal több a tavalyi évinél, elsősorban a közvilágítás északi-lakókörzeti bővítése miatt, valamint a Városliget sétányon végzett közvilágítás-fejlesztés miatt is.

Az állampolgárok, lakosok számára talán a legfontosabb a felhalmozási célú kiadások (beruházások, felújítások) előirányzata, ami az idei évben 346 millió forint, 38,5 millió forinttal magasabb a megelőző év eredeti előirányzatánál.

A tervezett legnagyobb építési feladatok az idén: járda- és parkolóépítés és vízelvezetés a Fő utca páratlan oldalán, a Bányatelepen Budapest felől a buszmegállótól a Kodály Zoltán utcáig – a bányatavaknál a Nagy-tó körül egy két méteres sétány és egy méteres rekortán futópálya építése, közvilágítással – járdaépítés a Tavasz utca páratlan oldalán a volt kenyérgyártól kifelé – közpark építése a Vágóhíd közben a volt iskolai gyakorlókert helyén – útkorrekció és vízelvezetés a Szent István utca elején – járdafelújítás az Iskola utca páratlan oldalán a Hősök terétől a plébániáig – a gyermek-háziorvosi rendelő és a felnőtt háziorvosi rendelők valamint a hozzájuk tartozó vizesblokkok és váróhelyiségek felújítása.

A költségvetés elfogadása után a 2018. évre meghatározott tervek, feladatok megvalósítása következik. Az intézmények működtetésén és a napi operatív feladatokon túl elkezdődhet a beruházási, felújítási munkák előkészítése is, mely az árajánlatok bekérésével, ill. a közbeszerzési eljárások előkészítésével indulnak.

(vorosvarihirek.hu)

Címkék: ,