Májustól váltja a Depónia a Zöld Bicskét Pilisvörösváron

09:37 | 2020 04. 20.

Kategóriák: Önkormányzati Hírek

Május 4-től új hulladékszállító közszolgáltató lesz a városban. “2019. október hónap 10. napján közbeszerzési eljárást indítottunk Kommunális-hulladék közszolgáltatási feladatok ellátása megnevezéssel, amelynek nyertese 5 éves időtartamra a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett” – írja a pilisvorosvar.hu.

Kommunális hulladék

A kommunális hulladékszállítás terén nem lesz változás. A közszolgáltató egy előre egyeztetett napon minden héten elszállítja a szabályosan kihelyezett hulladékot. A 60 l-es gyűtőedényekhez viszont igazolás az önkormányzattól kizárólag új szerződés megkötése esetén szükséges. A többlethulladékokat továbbra is a szolgáltató által rendszeresített, emblémás, 120 l-es zsákban lehet kihelyezni.

Elektronikai és veszélyes hulladék

A lakossági elektronikai és veszélyes hulladékot a közszolgáltatás keretében előre meghirdetett helyen és időben, évente egy alkalommal, november hónapban gyűjti be a közszolgáltató a lakosságtól, gyűjtőpontos rendszerben, három kijelölt helyszínnel. A szervezett gyűjtés időpontjának meghirdetéséről a Közszolgáltató a gyűjtés napját megelőzően legkésőbb 30 nappal köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, mely tájékoztatót az Önkormányzat közzétesz.

Szelektív hulladék (csomagolási hulladék) gyűjtése

A Közszolgáltató vállalja, hogy saját költségén (a fogyasztó számára térítésmentesen) a szerződés aláírásának napjától számított 120 napon belül valamennyi közszolgáltatásban részesülő ügyfél részére 1 db 120 literes gyűjtőedényt (szürkétől egyértelműen elkülönülő színt tartalmazó edényt pl. tiszta kék, sárga) biztosít a szelektív hulladékgyűjtés feladatainak ellátásához, amely gyűjtőedény a Közszolgáltató tulajdonában marad.

A 120 literes gyűjtőedénybe kizárólagosan az alábbi tiszta, kimosott szelektív csomagolási hulladékok kerülhetnek:

  • műanyag
  • papír: újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír,
  • társított és fémcsomagolási hulladékok: PET palackok, zacskók, tejes dobozok, mosószeres és kozmetikai flakonok, szórólapok, konzervdobozok,
  • Tetra-Pak italoskarton-dobozok
  • fém: alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz

Amennyiben a 120 literes gyűjtőedényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fentieknek megfelelő csomagolási hulladékoknak, úgy az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.

Házhoz menő üvegbegyűjtés (ablaküvegek, fénycsövek, porcelánok kivételével): évi 4 alkalommal, hulladéknaptár fogja tartalmazni.

Zöldhulladék

A zöldhulladék gyűjtése legfeljebb 120 literes, az ingatlanhasználó által biztosított átlátszó zsákban vagy kötegelve történik minden év április 1. és november 30. között. Többlethulladék elszállítása erre a célra gyártott zsákban lehetséges.

Lomtalanítás

Évente egy alkalommal házhoz menő nagydarabos hulladék (bútorok, szerelvények, háztartási eszközök maximum 3 m3 lom/ingatlan/év) begyűjtést és elszállítást végzik. A lakossági hulladékgyűjtés évente egyszeri házhoz menő szolgáltatását a lakossági közszolgáltatási díj magában foglalja. A lakosok azt legalább egy héttel korábban a Közszolgáltató telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatával egyeztethetik, hogy az igényüket a Közszolgáltató a járatába illeszthesse.

Hulladékudvar

Heti 16 órát tart nyitva, két alkalommal, egyszer délután egyszer délelőtti időszakban.

Ügyfélszolgálat: Telefonos és elektronikus szolgáltatáson túl a járvány végével heti 4 órában személyes ügyfélszolgálatot fog biztosítani az Önkormányzat által biztosított helyiségben.

Zsákok beszerzése

A zsákot külön díj ellenében a közszolgáltatónál, illetve a közszolgáltató által megbízott forgalmazóknál – kiskereskedelmi egységek – lehet beszerezni. A zsák díja tartalmazza a hulladék gyűjtésének, elszállításának és kezelésének költségeit is. A zsákok díja maximum

  • Kommunális hulladékra (120 l) Bruttó 278,- Ft
  • Zöldhulladékra (120 l) Bruttó 394,- Ft
  • Műanyag hulladékra (120 l) Bruttó 100,- Ft

A további információkat hamarosan közzéteszik Pilisvörösvár önkormányzati oldalán

 

 

Címkék: , , , , , , ,