Pilisvörösvári jegyző: Folytatódik a hulladékszállítási szerződések ellenőrzése

06:02 | 2018 01. 25.

Kategóriák: Önkormányzati Hírek

Ahogy 2017. év utolsó hónapjaiban előre jeleztük, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya megkezdte a Pilisvörösváron megkötött hulladékszállítási szerződések ellenőrzését. Célunk felderíteni azt, hogy mely pilisvörösvári ingatlanok nem rendelkeznek hulladék-elszállítási szerződéssel és kötelezni az ingatlanok tulajdonosait vagy használóit a szerződések megkötésére.

Az ellenőrzést a Zöld Bicske Nonprofit Kft. adatszolgáltatása segíti elő, mely szerződéses nyilvántartást összehasonlítjuk a kiadott házszámokkal, ingatlan-nyilvántartási adatokkal. Az ellenőrzést azokon a városrészeken kezdtük meg, amelyek közelében sok az elhagyott közterületi-hulladék. Eddig megközelítőleg 20 ingatlant találtunk, melyek tulajdonosai nem kötöttek szerződést. Az érintett ingatlanok tulajdonosainak felszólítást küldtünk ki, majd rövid határidő tűzésével köteleztük őket a meglévő szerződések bemutatására vagy a szerződések megkötésére. A szolgáltató visszajelzése alapján a felszólítások következtében több esetben sor került a szerződések megkötésére.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) számú önkormányzati rendeletének 2. § (2) bekezdésének b) pontja szerint:

A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos/használó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

A helyi rendelet előírása alapján indokolt esetben, a körülmények mérlegelése alapján hatósági eljárást kezdeményezünk és indokolt esetben bírságot szabunk ki. Reméljük, hogy az ellenőrzés szigorú folytatásával, a szerződéskötések kikényszerítésével, a szerződések ellenőrzésével csökkennek majd a közterületen elhagyott hulladékhalmok.

Az ellenőrzési folyamat témafelelőse a Műszaki Osztályon Paul Csaba köztisztviselő (26-330-233/149 mellék). A hatósági eljárással kapcsolatos kérdés esetén kérem forduljanak bizalommal az ügyintézőhöz.

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Címkék: , , , ,