Polgármesteri hivatalok ügyfélfogadásának változásáról a térségben

10:51 | 2020 03. 18.

Kategóriák: Önkormányzati Hírek

A koronavírus terjedésének csökkenése érdekében a térség településein korlátozásokat vezettek be. A polgármesteri hivatalok határozatlan ideig zárva tartanak, így a halaszthatatlan ügyeket online vagy telefonon keresztül lehet intézni. A legtöbb települési intézmény ablakába gyűjtődobozt helyeztek el, ahova a beadványok, levelek leadhatók.

A Varkapu.info összegyűjtötte a legfontosabb információkat és telefonszámokat az ügyintézések könnyítése érdekében. A térséget érintő legfontosabb járványügyi hírek ITT érhetők el>>>

Csobánka

Nincs ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban, kivéve a rendkívüli anyakönyvi ügyeletet (időpont kérés: 30/332-6710, pénztár nyitva tartás: szerdánként 14:00-16:00). Ügyintézés telefonon (26/320-020) vagy e-mailben (polgarmesterihivatal@csobanka.hu) lehetséges.

Leányvár

Március 17-től a Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel, halasztást nem tűrő ügyeik tekintetében ügyintézést telefonon vagy elektronikus formában lehet kezdeményezni az alábbi elérhetőségeken:

 • Központi e-mail: hivatal@leanyvar.hu, Központi telefonszám: 30/698-1455
 • Fári Csaba polgármester elérhetőségei: e-mail: polgarmester@leanyvar.hu telefon: 30/235-8120
 • Anyakönyvi ügyintézés: e-mail: hivatal@leanyvar.hu telefon: 30/827-1980
 • E-portál (ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek részére)

Páty

A koronavírus terjedésére tekintettel, 2020. március 16-tól a hivatalban és a Pátyi Vagyonkezelő Kft.-nél (PVK) a személyes ügyfélfogadás bizonytalan ideig szünetel. A kérelmeket lehetőség szerint elektronikus úton (e-mail, e-papír, ügyfélkapu), vagy postán juttassák el a Hivatal részére. A személyesen behozott kérelmeket a főépület előterében elhelyezett, zárt dobozba tudják bedobni, amelyhez biztosítunk zárható borítékot.

Amennyiben kérdés merül fel, ügyintézőink a személyes ügyfélfogadás alatti időpontokban elektronikus úton (telefon, e-mail, e-papír, ügyfélkapu), valamint postai úton tudnak tájékoztatást nyújtani.

Halaszthatatlan, személyes megjelenést igénylő anyakönyvi ügyekben kérjük előzetesen telefonon, vagy e-mailen szíveskedjenek időpontot egyeztetni.

Elérhetőség:
Pátyi Polgármesteri Hivatal
Postacím: 2071 Páty, Kossuth u. 83.
Telefon.: 23/555-531
E-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu

Perbál

Az ügyintézést elsősorban az online felületre, e-mailre vagy a telefonos ügyintézésre korlátozzák. Halaszthatatlan ügyben, a személyes ügyfélfogadás továbbra is működik, de csak telefonon történt előre egyeztetett időpontban. Az önkormányzat bejárati ajtaját zárva tartják.

A polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői fogadónapok felfüggesztésre kerülnek. Észrevételeiket, kéréseiket levél, e-mail, telefonos megkeresés formájában továbbra is fogadják a tisztségviselők.

Az ügyintézés, illetve időpontegyeztetés érdekében munkaidőben hívható telefonszámok és e-mail elérhetőségek:

 • Adóügyek, Anyakönyvi Ügyek: Marádicsné Drenda Mária, 70/509-1004, penzugy@perbal.hu
 • Szociális Ügyek, Lakcímügyek: Oláh Judit, 70/371-8290. igazgatas@perbal.hu
 • Pénzügyek: Lenthár Lajosné, 70/704-6254, penzugy@perbal.hu
 • Egyéb ügyek: Hermán Attiláné, 70/509-1005, titkarsag@gmail.com
 • Jegyző: dr. Verhóczki Zita, 30/205-6820, jegyzo@perbal.hu

A Hivatal ügyintézői kizárólag időponttal rendelkező ügyfeleket fogadnak, mely ügyfélfogadási időben történik.

A Hivatal épületében ügyfélfogadási időn kívül ügyfél nem tartózkodhat, mely alól kivételt képez a Hivatal hivatalos helyiségében megrendezésre kerülő házasságkötés ideje. A Hivatalban megrendezett házasságkötésen a házasulandók és tanúik kivételével maximum 20 fő vehet részt!

Pilisborosjenő

Március 16-tól a személyes hivatali ügyintézés határozatlan ideig szünetel. Az interneten (email, Ügyfélkapu), illetve telefonon történő ügyintézés zavartalan. A személyes ügyintézésre csak telefonos/emailben történt egyeztetést követően, és csak a leghalaszthatatlanabb ügyekben kerülhet sor.

A veszélyeztetett korosztályba tartozó hivatali dolgozókat arra kérte a polgármester, hogy munkájuk minél nagyobb részét távmunkában végezzék.

További infromáció a település honlapján.

Piliscsaba

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, az emberi élet és egészség megóvása érdekében a Piliscsabai Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás – az alábbi kivételekkel – átmenetileg szünetel.

Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek a halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek). A személyes ügyfélfogadás ebben az esetben is kizárólag előzetes -telefonon vagy e-mail útján történő – egyeztetés alapján lehetséges.

A polgármesteri és jegyzői ügyfélfogadás szünetel.

A Hivatal Ügyfélszolgálata zárva tart. Kérjük, hogy a benyújtani kívánt beadványát szíveskedjék az elektronikus ügyintézés keretei között vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat, illetve a Hivatal részére. A honlapon nem található formanyomtatványt kérésre e-mail-ban küldünk.

A Hivatal az e-onkormanyzat portálon érhető el, valamint az ezzel kapcsolatos tájékoztatás a Piliscsabai Önkormányzat honlapján (www.piliscsaba.hu) megtalálható.

Az Hivatali Portálon kívüli elérhetőségünk az info@piliscsaba.hu e-mail cím, a +36 26-575-500-as központi telefonszám, valamint a 2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 1-3. postacím.

A Hivatalban az ügyintézés folyamatos, a veszélyhelyzetben is törekszenek a közfeladatok maradéktalan ellátására. 

A járvány terjedésének megfékezésében kiemelt szerepe van az egyének felelős magatartásának!

Piliscsév

Március 17-től a Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása szünetel. Ügyintézést elsősorban az E-portálon keresztül lehet kezdeményezni,
e-mailen, a piliscsev@piliscsev.hu címen, illetve telefonon.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester:
e-mail: polgarmester@piliscsev.hu Tel: 06-30/676-9596
Baumstark Tiborné jegyző:
e-mail: baumstarkne@piliscsev.hu Tel.: 06-30/689-4848

Anyakönyvi ügyekben Kollár Anikó anyakönyvvezető piliscsev@piliscsev.hu (06-30-3103012)

Pilisszántó

Pilisszántói Polgármesteri Hivatal 2020. március 16-tól a rendelkezés visszavonásáig szünetelteti az ügyfélfogadást.

Kérjük az ügyfeleket, hogy 2020. március 16-tól határozatlan ideig ügyintézés, tájékoztatáskérés céljából az alábbi elérhetőségeken keressék hivatalunkat:

 • e-mailen: jegyzo@pilisszanto.hu
 • telefonon: 26/349-544, vagy 26/349-558

Kérjük továbbá, hogy a papír alapú dokumentumokat postai úton vagy a hivatal ajtajánál lévő postaládába dobják be.

A halasztást nem tűrő, kizárólag személyesen intézhető ügykörök (anyakönyvi események, hagyatéki ügyintézés) esetében is előzetes telefonon történő egyeztetés szükséges!

Pilisszentiván

A jelen helyzettel összhangban, a Polgármesteri Hivatalban rendkívüli ügyfélfogadási és ügyfélszolgálati rend került bevezetésre, a személyes ügyintézés és személyes ügyfélfogadás szünetel a Polgármesteri Hivatalban.

Kérjük, hogy 2020. március 16-tól határozatlan ideig ügyintézés, tájékoztatáskérés céljából az alábbi elérhetőségek egyikén keresse meg hivatalunkat:

 • e-mailen: hivatal@pilisszentivan.hu
 • telefonon: 06 26/367-322, 367-397

Papír alapú dokumentumok a hivatal ajtaja előtt elhelyezett postaládába lehet betenni, melyet óránként ürítünk.

A halasztást nem tűrő, kizárólag személyesen intézhető ügykörök esetében is előzetes telefonon történő egyeztetés szükséges!

Ezen ügyek különösen:

 • Anyakönyvi ügyintézés (kizárólag halotti);
 • Hagyatéki ügyintézés.

Felhívjuk figyelmüket, hogy házasságkötésre a Polgármesteri Hivatalnak új időpontokat nem áll módjában kiadni a korlátozás ideje alatt.

A már bejelentett esküvők külső helyszínen nem tarthatók meg, a polgári szertartás 2 tanú jelenlétében tarható meg a Polgármesteri Hivatalban.

Pilisvörösvár

2020. március 16-tól visszavonásig a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal kizárólag elektronikus úton és telefonon tart ügyfélfogadást.

 • Polgármesteri Hivatal elektronikus elérhetősége: info@pilisvorosvar.hu
 • Telefonszáma: 06-26-330-233

A beadványokat, leveleket, kérelmeket a hivatal postai úton vagy a hivatal bejárata melletti ablakban elhelyezett gyűjtődobozba fogadja.

Anyakönyvi ügyekben minden esetben telefonos egyeztetés szükséges a 06-26-330-233/138 melléken.

Adóügyek intézése:

 • Gépjárműadó és talajterhelési díj ügyintézés – 108-as mellék,
 • Kommunális adó ügyintézés – 110-es mellék,
 • Iparűzési adó és Idegenforgalmi adó ügyintézés – 111-es mellék,
 • Köztartozás igazolás – 109 mellék.

Solymár

Személyes ügyintézés és ügyfélfogadás visszavonásig szünetel a solymári hivatalban. Személyes felkeresés helyett az alábbi lehetőségek választhatók:

Papír alapú dokumentumok a hivatal ajtaja előtt elhelyezett postaládába lehet betenni.

Üröm

Az Ürömi Polgármesteri Hivatal személyes ügyfélfogadása 2020. március 11. napjától a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében előre nem látható ideig szünetel.

Ügyintézésre 2020. március 11. napjától az alábbi módokon van lehetőség:

elektronikus úton: pmh@urom.hu vagy a Hivatal egyes szervezeti egységeihez tartozó elérhetőségeken
telefonon: 26/350-054-es központi telefonszámon a következő mellékeken:

 • Polgármester: 102 mellék (kapcsolással) fogadóra idejében
 • Jegyző: 102 mellék (kapcsolással) fogadóóra idejében
 • Titkárság: 102 mellék
 • Műszaki iroda: 122 mellék
 • Igazgatási iroda: 107 mellék
 • Anyakönyvvezető: 115 mellék
 • Pénzügyi iroda: 108;109 mellék
 • Adó (gépjármű adó, iparűzési adó): 106 mellék
 • Adó (Építményadó, telekadó): 119 mellék

A halasztást nem tűrő, kizárólag személyesen intézhető ügykörök – különösen az anyakönyvi ügyintézés, hagyatéki ügyintézés – esetében előzetes telefonon történő egyeztetés szükséges.

Papír alapú dokumentumokat a hivatal kapuján elhelyezett postaládába lehet betenni.

 

Címkék: , ,