Sirály utcai ingatlant értékesít a pilisvörösvári önkormányzat

10:50 | 2017 10. 09.

Kategóriák: Önkormányzati Hírek

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2017. (IX. 28.) Kt. sz. határozatában úgy döntött, hogy az alábbi önkormányzati ingatlant nyilvános pályázat útján, az alábbi feltételekkel értékesíti.

Cím

Ajánlati ár

Ajánlati biztosíték
(1 %)

Az ingatlan műszaki jellemzői

Sirály utca 7202/3. hrsz.

7.700.000,- Ft

77.000,- Ft

~ 1360 m2 alapterületű kert megnevezésű telek. A közművek az ingatlan előtt megtalálhatók.

Tudnivalók az értékesítéssel kapcsolatban:

Pályázati feltételek: Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.
A lakás/ingatlan tulajdonjogát az szerzi meg, aki a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és a limitárhoz képest a legmagasabb vételárat ajánlja meg az ingatlanra.

A lakások/ingatlanok megtekinthetők minden hétfőn 9-12 és 13-17-óra között. Konkrét időpontot előzetesen a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Építési Osztályán kell egyeztetni a 26/330-233/152 telefonszámon.
A lakás/ingatlan tulajdonjogát az adásvételi szerződés alapján az szerzi meg, aki a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és az ajánlati árhoz képest legmagasabb vételárat ajánlja meg a lakásért/ingatlanokért.

Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor a Képviselő-testület felhatalmazásával az Előkészítő és Bíráló Bizottság előtt írásban újbóli ajánlatot tehetnek az azonos ajánlatot adók mindaddig, amíg nem lesz egy kedvező ajánlat.

A limitárnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen.

Az első pályázó visszalépése esetén az önkormányzat nem köt szerződést a második legjobb ajánlatot adó pályázóval, hanem új pályázatot ír ki.

A pályázat benyújtásának határidejéig a pályázó köteles az Önkormányzat által megállapított ajánlati ár 1 %-át kitevő ajánlati biztosítékot befizetni a Hivatal házipénztárába, vagy átutalni azt az Önkormányzat 14100024-11787949-02000004 bankszámlájára. A közlemény rovatában kérjük feltüntetni: „lakásvételi/ingatlanvételi pályázat”. Az átutalásról szóló banki igazolást csatolni kell a pályázathoz. A befizetett összegről számlát állítunk ki.

A házipénztár nyitvatartási ideje:
hétfő: 13.00 – 17 óráig
kedd: 09.30 – 12 óráig
szerda: 09.30 – 16 óráig
csütörtök: 09.30 – 12 óráig
csütörtök: 09.30 – 12 óráig

A befizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó vételárába beszámításra kerül.
Ha a nyertes pályázó visszalép, részére az ajánlati biztosíték összege nem jár vissza.
Ha a nyertes pályázó hibájából nem kerül sor szerződéskötésre, az ajánlati biztosíték nem jár vissza.
Ha az ajánlattevő hibájából nincs nyertes pályázat (pl. érvénytelen ajánlatot ad), az ajánlati biztosíték nem jár vissza.
A többi pályázónak a befizetett ajánlati biztosíték visszajár.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékon a feladót nem szabad feltüntetni, s a borítékra rá kell írni: „Kizárólag az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Fő tér 1.) szerezhető be.
Az ingatlan vételére vonatkozó ajánlatot 2017. november 2. 9 óráig el lehet juttatni az Önkormányzathoz postai úton, vagy zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett urnába lehet bedobni. (Postacím: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Pilisvörösvár, Sirály utca 7202/3. hrsz. alatti ingatlan vételére. A borítékot kizárólag az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.”

A pályázat bontására a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 2017. november 2-án 10 órakor kerül sor, mely nyilvános.

A bontás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk a Képviselő-testületi döntés után.

Gromon István
polgármester

(pilisvorosvar.hu)

Címkék: , , ,