Zárva a játszótér, ügyfélfogadás változás – Rendkívüli intézkedések Szentivánon

17:52 | 2020 03. 16.

Kategóriák: Al kiemelt, Önkormányzati Hírek

Tisztelt Lakosaink! Tisztelt Ügyfeleink!

Hazánkat is elérő új koronavírus terjedése miatt 2020. március 11-én 15:00 órától veszélyhelyzet lépett életbe. Pilisszentiván Község Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak kiemelt felelőssége, hogy haladéktalanul meghozza azokat a döntéseket és bevezesse azokat intézkedéseket, mely a vírus terjedésének megelőzését szolgálják, mindezt a lakosság biztonsága érdekében.

Elsőként kérünk minden lakost, hogy kövesse figyelemmel és tartsa be a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendet és a Központi Operatív Törzs iránymutatásait.

www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus
www.koronavirus.gov.hu

Kérjük, hogy akinél a következő tünetek jelentkeznek: láz, köhögés, mellkasi fájdalom, légszomj, telefonon értesítse háziorvosát, és hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ + 36-80-277-455 vagy a +36-80-277-456 zöldszámait.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy bár a betegség 80%-ban enyhe tünetekkel lezajlik, azonban az idős és/vagy egyéb krónikus betegségben szenvedő embereknél súlyos formában jelentkezhet. Speciális kezelés, védőoltás egyelőre nem áll rendelkezésre.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet alapján a következőket rendelem el:

RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK AZ EGYES INTÉZMÉNYEKBEN

A jelen helyzettel összhangban, a Polgármesteri Hivatalban rendkívüli ügyfélfogadási és ügyfélszolgálati rend került bevezetésre, a személyes ügyintézés és személyes ügyfélfogadás szünetel a Polgármesteri Hivatalban.

Kérjük, hogy 2020. március 16-tól határozatlan ideig ügyintézés, tájékoztatáskérés céljából az alábbi elérhetőségek egyikén keresse meg hivatalunkat:
e-mailen: hivatal@pilisszentivan.hu
telefonon: 06 26/367-322, 367-397

Papír alapú dokumentumok a hivatal ajtaja előtt elhelyezett postaládába lehet betenni, melyet óránként ürítünk.

A halasztást nem tűrő, kizárólag személyesen intézhető ügykörök esetében is előzetes telefonon történő egyeztetés szükséges!

Ezen ügyek különösen:

  • Anyakönyvi ügyintézés (kizárólag halotti);
  • Hagyatéki ügyintézés.

Felhívjuk figyelmüket, hogy házasságkötésre a Polgármesteri Hivatalnak új időpontokat nem áll módjában kiadni a korlátozás ideje alatt.

A már bejelentett esküvők külső helyszínen nem tarthatók meg, a polgári szertartás 2 tanú jelenlétében tarható meg a Polgármesteri Hivatalban.

Pilisszentiván Község Önkormányzatának intézményei a hatályos járványügyi előírások figyelembevételével és megfelelő korlátozások mellett működnek.

A Német Nemzetiségi Óvoda zárva tart, gyermekfelügyeletet biztosít.

Az iskolában és az óvodában étkezők részére előzetes igénybejelentés alapján közétkeztetést biztosít az önkormányzat az étkezési térítési díj megfizetése mellett. Az ingyenesen étkezők részére továbbra is ingyenesen biztosítja az önkormányzat a közétkezést. Az igényeket kérjük az intézményvezetők felé szíveskedjenek jelezni. Kizárólag az étel elvitelére van lehetőség, ételhordóban.

A Generációk Háza zárva tart.

A Községi Könyvtár ügyeleti rendszerben működik, a kölcsönzés és a könyvtárlátogatás szünetel.

A játszótér zárva tart.

A Tájházban a látogatás és a rendezvények szünetelnek, nem tartható magánrendezvény sem.

A Cserkészotthonban, összejövetel, rendezvény nem tartható.

KÖZTERÜLETI ÉS EGYÉB JELLEGŰ ELŐÍRÁSOK

A közterületeken és közösségi területeken (templomhegyi lépcső, sportpálya, tópart stb.) tanítási időben diákok nem tartózkodhatnak.

Tanítási időn kívül sem tartózkodhatnak fiatalkorúak csoportosan (5 főnél többen) közterületeken.

18 év alatti személyek vendéglátóipari egységekbe nem mehetnek be, kizárólag szülői felügyelettel.

Az önkéntes és elrendelt karanténban lévők kötelesek az önkormányzatnál bejelentkezni. A karantént a közterület felügyelő és a rendőrség ellenőrzi.

Az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig maradhatnak nyitva, kivéve az élelmiszerüzletek, drogériák, patikák.

Részletes információkról az egyes intézményeknél érdeklődjenek.

Kérjük, hogy a fentiek betartására a lehető legszélesebb körben hívják fel a figyelmet!
Kérjük az veszélyhelyzet időtartama alatt is településünk lakóinak megértését és fokozott együttműködését!

Pilisszentiván, 2020. 03. 16.

Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester

Címkék: ,