Pályázatkiírás a Vörösvári Napok vendéglátására

Pályázatkiírás a Vörösvári Napok vendéglátására
A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár pályázatot hirdet a „XXVI. Vörösvári Napok” rendezvénysorozat vendéglátásának megvalósítására. A részletes kiírás alább olvasható!
 
 
1. A pályázat célja: A Művészetek Háza által rendezett ötnapos rendezvénysorozat látogatóinak kiszolgálása meleg- és hidegkonyhai készítményekkel és itallal, nagy kínálattal.
 
2. A rendezvény helyszíne: A 2085 Pilisvörösvár, Kacsa-tó előtti szilárd burkolattal fedett területen (aszfaltos sportpálya) felállított 35x20 méteres sörsátor és körülötte lévő füves terület. (Pilisvörösvár,
4525/10 hrsz, abból a tóhoz vezető lejárattól kezdve a rézsű és a tó által határolt terület.) A terület megközelíthető a Bányató utcából. Augusztus 20-án a Kacsa-tó déli oldalán lévő tágas murvás területen tartják a tutajhúzó versenyt. Az előtt és a verseny idején (összesen kb. 4 órán át) ez a helyszín is része a rendezvényhelyszínnek.
 
3. A rendezvénysorozat ideje: 2017. augusztus 11-12-13-14. és augusztus 20.
 
4. A pályázók köre: Bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. A nyertes pályázóval vállalkozói szerződés megkötésére kerül sor.
 
5. A pályázat tartalma:
 
 • a) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
 • b) referenciák (800 fő vagy 800 fő fölött látogatott rendezvények),
 • c) a pályázó adatai, elérhetőségei,
 • d) a pályázó konkrét elképzelései a vendéglátó egység működtetésére,
 • e) ajánlattétel, amellyel a rendezvények idejére a nyertes pályázó kizárólagos jogot szerez
 • (és felelősséget vállal) az általa működtetett vendéglátó egységek üzemeltetéséhez,
 • f) a pályázatot kiírónak fizetendő díj (helypénz) megjelölése (a nyertes kizárólagos jogot szerez a vendéglátás megszervezésére),
 • g) a limitár elfogadására vonatkozó pályázói nyilatkozat,
 • h) javaslat és kötelezettségvállalás az árusított vendéglátóipari termékek maximum árára,
 • i) a vendéglátáshoz szükséges áramigény megjelölése.
 
6. A vendéglátás megszervezési jogának (a helypénznek) az alsó limitára: 1.000.000 Ft, azaz,
egymillió forint (az öt napra).
 
7. A vendéglátó feladatai:
 
 • a) tömeges étkeztetésre alkalmas rendszerrel és eszközkészlettel rendelkező vendéglátó egység felállítása és működtetése,
 • b) a kiszolgáló pultok felépítése és működtetése, beleértve a vendéglátó egység működtetéséhez szükséges hűtőkocsik, hosszabbítók és az egyedi világítás biztosítását,
 • c) az augusztus 20-án a Kacsa-tó melletti sóderes területen megrendezésre kerülő Tutajhúzó verseny kezdete előtt két órával, és a verseny után, amíg vannak vendégek, szükséges italok (üdítők, víz, sör) és esetleg ételek árusítása is,
 • d) 100 db sörgarnitúra (padok, asztalok) biztosítása,
 • e) terítők, hamutálak, szemétgyűjtő edények biztosítása a kulturált vendéglátás érdekében, folyamatos ürítésük, szükség esetén cseréjük,
 • f) az egyes programokhoz igazodó (mindig a szükséges számú) kiszolgáló és technikai személyzet biztosítása, kulturált megjelenéssel,
 • g) folyamatos takarítószolgálat a rendezvények ideje alatt és azokat követően,
 • h) a szükséges engedélyek beszerzése, azoknak való folyamatos megfelelés,
 • i) a rendezvénysorozat lebonyolítása után a helyszín eredeti állapotának visszaállítása,
 • j) a vendéglátó egységek működtetéséhez szükséges elektromos áram biztosítása,
 • k) a szakhatóság által előírt saját személyzeti mobil WC biztosítása (a vendégek számára az önkormányzat biztosítja),
 • l) nyilatkozat a közműdíjak utólagos megfizetéséről (az elektromos áramfogyasztást, vagy – amennyiben az elektromos áramot aggregátor állítja elő – az aggregátorba való üzemanyagot és a vízdíjat a vállalkozónak kell utólag kiegyenlítenie az önkormányzat számára),
 • m) a biztonsági terv és az egyéb, a nyilvántartási eljárásba becsatlakozó szakhatóságok előírásainak folyamatos betartása, betartatása.
 
8. További információk:
 
 • a) a pályázatot kiíró a nyertes pályázó részére a rendezvénysátor környékén vízvételezési lehetőséget, biztosít,
 • b) a sátorban fellépőket a rendezvény szervezője (a Művészetek Háza Kulturális Központ) szervezi és finanszírozza,
 • c) a pályázatot kiíró fenntartja a jogot a vendéglátó egységek mennyiségének meghatá- rozásához és elhelyezéséhez,
 • d) a rendezvény idejére Házirend készül, melynek betartása kötelező; a házirend lényeges kérdésben való be nem tartása esetén a kaucióból visszatartásra kerülhet az arányos részösszeg,
 • e) a pályázatot kiíró lehetőséget biztosít a pályázó számára, hogy a vendéglátás körébe tartozó cégekkel szponzori szerződést kössön, a szponzori szerződés azonban csak a pályáztató egyetértésével és ellenjegyzésével köthető meg,
 • f) a pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy tárgyalást kezdeményezzen az összességében legjobb pályázatot benyújtóval a pályázat tartalmáról
 • g) előnyt jelent:  helyi hagyományok és nemzetiségi értékek megőrzése a gasztronómiai kínálat és a megjelenés tekintetében, igényes kézműves árusok (15-20) szervezése a pályáztató egyetértésével,
 • h) a nyertes pályázó a vállalt „helypénzt” a 2017. évi XXVI. Vörösvári Napok rendezvénysorozat előtt 30 napos határidővel köteles átutalni a Művészetek Háza – Kulturális Központ részére,
 • i) a rendezvények augusztus 13-án és augusztus 20-án legfeljebb hajnal 1-ig, augusztus 14-én (hétfőn) legfeljebb éjfélig, a többi napokon legfeljebb hajnal 3 óráig tartanak (A vendéglátó egységnek a rendezvények végével egy időben zárnia szükséges. A vendéglátó egységnek egyebekben a rendezvények ideje alatt nyitva tartási kötelezettsége van.)
 • j) az augusztus 20-ra rendezendő Horgászverseny, Halászléfőző verseny, Tutajhúzó verseny és a kapcsolódó kulturális programok is részei a rendezvénynek, az ezek ideje alatti vendéglátás is része a jelen pályázatnak,
 • k) a Házirend tartalmáról és a 2017. évi Vörösvári Napok tervezett programjairól érdeklődhet e-mailen az intézmény igazgatójától: mhigazgato@mhpv.hu,
 • l) a pályázati eljárásban az összességében legjobb ajánlatot adó pályázata nyer, a döntést a pályázatot kiíró hozza meg; a döntés alapján vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor,
 • m) kaució: 300 ezer Ft, melyet a szerződéskötésig kell a nyertes pályázónak megfizetnie (a szabályszerű megszervezés érdekében),
 • n) a pályázatot kiíró nem vállal felelősséget a pályázó üzletmenetéért, működéséért.
 
9. A pályázat benyújtásának módja:
 
A pályázatot zárt borítékban kell személyesen benyújtani a Művészetek Háza portáján vagy
a gazdasági irodában.
 
Cím: Művészetek Háza, 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 127.
 
A borítékra, kérjük, írják rá: "XXVI. Vörösvári Napok 2017. – Vendéglátás"
 
10. A pályázat beérkezési határideje: 2017. február 15. kedd, 15 óra
 
11. A pályázatok bontása: A pályázatokat a Művészetek Háza igazgatója és igazgatóhelyettese bontják ki, a beérkezési határidőt követő 5 munkanapon belül.
 
12. A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár igazgatója és igazgatóhelyettese valamint a gazdasági ügyintéző bírálják el. A nyertes pályázó az összességében legjobb ajánlatot tevő. A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, ill. hogy a pályázat tartalmáról tárgyalást kezdeményezzen a pályázóval.
 
13. Szerződéskötés: 2017. március 31-ig
 
14. Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető: Berényi Ildikó igazgatótól a 06-30-228-02-71 telefonszámon vagy az mhigazgato@mhpv.hu e-mail címen.
 
 
 
(Művészetek Háza Pilisvörösvár)
view counter
view counter

Programot ajánlok!

Navigáció

Belépés

Szavazás

Hányast adnál a Varkapu.info-nak a térség tájékoztatásával kapcsolatban?:

Cégtár

Állatorvosi rendelő és kutyakozmetika Pilisvörösváron.

varkapu.info hírlevele

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tartalom átvétel