Pályázati felhívás a Vörösvári Búcsú körhintás részének megszervezésére

Pályázati felhívás a Vörösvári Búcsú körhintás részének megszervezésére
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának polgármestere a közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelet alapján, átruházott hatáskörben pályázatot hirdet a Pilisvörösváron, 2017. augusztus 11-14 között, a Vörösvári Napok keretében megtartandó hagyományos Vörösvári Bőcső megrendezésére (körhintás, vurstli).
 
 
A búcsú helyszíne: Pilisvörösvár, Kacsa-tóval szemben lévő terület, mellékelt helyszínrajz szerint
 
Pályázati feltételek:
 
A nyertes pályázó a pilisvörösvári Kacsa-tóval szemközti cca 6000 m2-nyi tágas üres területen körhinták és egyéb szórakoztató eszközök kihelyezésére nyer jogot 2017.08.11 – 2017.08.14-ig.
 
A megrendezésre irányuló írásbeli szándéknyilatkozat benyújtása a Polgármesteri Hivatal Iktatójába, személyesen vagy postai úton (lezárt borítékban), 2017. április 26-án 12,00 óráig lehetséges, az alábbi tartalommal:
 
 • pontos összeg megjelölése a kizárólagos rendezési jogosultság megszerzésének ellentételezéséért, melynek összege minimum bruttó 2.000.000 forint,
 • pontos összegek megjelölése a kőrhinták és egyéb szórakoztató berendezések garantált igénybevételi díjairól
 • írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy a körhinták és egyéb szórakoztató berendezések igénybevételi díjai maximálisan az 1. mellékletben szereplők szerint lehetnek.
 • írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat 200.000 forint kaució megfizetésére, illetve az engedély megszerzésig annak átutalása,
 • nyilatkozat a közművekkel szükséges szerződések megkötéséről (zárt konténeres szemétszállítás, mobil WC-k (3 db), víz, áram) és ezek költségeinek vállalásáról,
 • a tárgyi búcsúterület birtokba vételének és visszaadásának pontos időbeli megjelölése (augusztus 7-18 között),
 • a Búcsú megrendezéséhez szükséges valamennyi engedély másolata,
 • nyilatkozat a Búcsú jogszabályszerű megrendezési feltételeinek biztosításáról,
 • korábbi, hasonló jellegű rendezvények megszervezéséhez kapcsolódó referenciák csatolása,
 • teljes körű felelősségvállaló nyilatkozat a búcsúval kapcsolatosan történő esetleges balesetek, szabálytalanságok, káresemények, rongálások rendkívüli események ügyében, biztosítás megléte.

 

Egyéb pályázati feltételek:

 
 • A pályázó a pályázat benyújtásával jelen felhívásban meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.
 • A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely költségek megfizetésére az Önkormányzat nem kötelezhető.
 • Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy egyik benyújtott pályázat alapján se kössön szerződést.
 • Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen pályázati felhívás alapján beérkezett pályázatok közül az általa kiválasztott egy vagy több pályázóval a pályázatban foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen.
 • Az Önkormányzat a pályázatok elbírálásáról hozott döntéséről a pályázókat írásban értesíti.
 • A pályázat határidőben történő beérkezéséért és átadásáért a pályázó felel.
 • Nem részesülhet közterület-használati engedélyben olyan személy, illetve vállalkozó, aki ellen korábban az Önkormányzat büntetőjogi vagy szabálysértési eljárást kezdeményezett.
 • Pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy meghatározza a ténylegesen felállítandó eszközök fajtáját, kizárva az azonos vagy jellegében hasonló eszközöket.
 • Az eszközökön, hinták környékén, a vurstli egész területén kizárólag egyfajta zene szólhat, melyet a pályázó képviselője határoz meg és szabályoz, saját felelősségében.

 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, melyen kizárólag a következő szöveget kell feltüntetni: „Pályázat a 2017. évi Búcsú körhintás részének megrendezésére. – Csak az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel!”

Eredményhirdetés: 2017. május 10-én 14:00 órakor.
 
A pályázatnak az a pályázó lesz a nyertese, aki a rendezési jogosultság ellentételezéséért a legmagasabb összegű ajánlatot adja, és ugyanakkor a körhinták és egyéb berendezések igénybevételi díját a legalacsonyabb árszinten tartja.
 
A pályázat nyertesét az Előkészítő és Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester választja ki.
 
A pályázat nyertese jogosultságot szerez arra, hogy a közterület-használati engedély iránti kérelmet benyújtsa. A kérelemhez csatolni kell minden olyan mellékletet is (közműnyilatkozatok, engedélyek, stb.), melyek meglétét a pályázati anyagban vállalta.
 
Amennyiben egyesületi formában történik a pályázat benyújtása, akkor az egyesület által részt vevő vállalkozások neve, illetve a rendezvényen megjelenő hinta megnevezését is kérjük szerepeltetni a pályázatban.
 
A pályázati kiírás és kötelezések nem csak az engedélyest kötelezik, hanem az engedélyessel jogviszonyban álló, a helyszínre kitelepülő mutatványosokat is.
 
Jelen pályázati felhívás nem jelent kötelezettségvállalást az Önkormányzat részéről.
 
Pilisvörösvár, 2017. március 1.
 
Gromon István

polgármester
 
(pilisvorosvar.hu)
view counter
view counter

Programot ajánlok!

Navigáció

Belépés

Szavazás

Hányast adnál a Varkapu.info-nak a térség tájékoztatásával kapcsolatban?:

Cégtár

Fiat márkaszerviz Pilisszentivánon. A cég egyik fő tevékenysége a gumiabroncs és felni kereskedés.

varkapu.info hírlevele

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tartalom átvétel