Tanuszoda épül Pilisvörösváron, Pilisborosjenő és Perbál tornatermet fejleszthet

06:55 | 2017 06. 08.

Kategóriák: Sport

A pilisvörösvári uszoda ügyében meglepő fordulat következett be a napokban, egy jogszabály szerint ugyanis a kormány kezdeményezésére Pilisvörösváron tanuszoda épül. Erről már Pest megye honlapja is tényként számol be. Pilisborosjenő és Perbál is jól jár.

A pilisvörösvári uszoda ügyében meglepő fordulat következett be a napokban, egy jogszabály szerint ugyanis a kormány kezdeményezésére Pilisvörösváron tanuszoda épül. Erről már Pest megye honlapja is tényként számol be. Pilisborosjenő és Perbál is jól jár.

 
A Magyar Közlönyben megjelent 1281/2017. (VI. 2.) Kormányhatározatban foglaltak szerint a Kormány támogatja a tanuszoda megépítését Pilisvörösváron, amivel kapcsolatban az egyeztetéseket hamarosan meg is kezdik. Ami a jogszabályból kiderül, hogy a fejlesztés kikötése az, hogy az érintett ingatlan tulajdonjoga az államhoz kerüljön.
 
 
 
Az uszodafejlesztésről a pestmegye.hu is tényszerűen közöl információt, mely szerint “Budakeszin, Pilisvörösváron és Vecsésen uszoda, Pilisborosjenőn tornaterem épül, 11 település iskolájában tanteremfejlesztés lesz”.
 
Gromon István pilisvörösvári polgármester korábbi kozleményében egyébként az uszoda megvalósításáról az alábbiakat írta:
 
“…a „tanuszoda” és a „sport- és rekreációs központ” álomképének megvillantásával azt a látszatot kelti, mintha jelen pillanatban ezek konkrét, megvalósítható projektek lennének, mintha ezeknek a létesítményeknek a megépítésére és fenntartására lennének konkrét tervek, és lenne pénz. Az igazság ezzel szemben az, hogy az utóbbi években az egyetlen valamire való ilyen terv a három évvel ezelőtt meghirdetett „Nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program” volt. Ennek keretében az állam összesen 24 településen épít tanuszodát, ezek között három Pest megyei település van: Dunakeszi, Szob és Gyál. Arról, hogy a program keretében megépülő tanuszodákat ki fogja fenntartani, ill. hogy a fenntartás mennyibe fog kerülni az adott település önkormányzatának, nagyon keveset lehet tudni. Az eddig ismert példák alapján nagyon valószínű, hogy még a leggazdaságosabb működtetés mellett is évente 100-120 millió forintot kell majd hozzátenniük a működtetéshez azon önkormányzatoknak, amelyeknek a területén ilyen uszoda létesül.”
 
Pestmegye.hu:
 
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program második ütemére a jövő év során több mint 16 milliárd forintot fordít a kormány.
 
A Magyar Közlöny júniusi 2-i számából kiderül: a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében összesen 65 településen épül tanuszoda vagy tornaterem az országban, illetve történik tanterem fejlesztés. A tanuszoda fejlesztések előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlanokat ingyenesen az állam tulajdonába adják.
 
A nemzeti fejlesztési miniszter az emberi erőforrások miniszterével együttműködve a beruházások fejlesztési koncepcióját 2017. június 30-ig köteles előkészíteni. A beruházások megvalósítására 2018-ban a kormány összesen legalább 16 milliárd 380 millió forintot fordít, ebből:
 
– 2 milliárd 970 millió forintot tanteremfejlesztés céljára,
– 2 milliárd 970 millió forintot tornaterem-fejlesztés céljára,
– 10 milliárd 440 millió forintot tanuszoda-fejlesztés céljára.
 
“A” típusú, azaz 18×30 méteres pályával rendelkező tornaterem épül Pilisborosjenőn.
 
Tanuszoda Budakeszi, Pilisvörösvár és Vecsés településeken épül.
 
Tanteremfejlesztés pedig 11 Pest megyei iskolában valósul meg, itt már a konkrét intézményeket is tartalmazza a kormányhatározat:
 
– Budajenői Általános Iskola
– Dabas – Gyóni Géza Általános Iskola
– Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
– Herceghalmi Általános Iskola
– Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
– Penc – Cserhátliget Általános Iskola
Perbál – Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola
– Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
– Szentendre – Izbégi Általános Iskola
– Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola
– Telki – Pipacsvirág Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 
Kistarcsán nemrég készült el az új sportközpont.
 
—————————–
 
A Kormány 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről
 
A Kormány
 
1. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat rendelkezései alapján kerüljön sor a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a  továbbiakban: Program) II. ütemében további, az  1.  mellékletben megjelölt helyszíneken az  ott feltüntetett típusú tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások (a  továbbiakban: Beruházások) előkészítésére és megvalósítására;
 
2. egyetért azzal, hogy a tanuszoda fejlesztések előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlanokat ingyenesen az  állam tulajdonába adják; ennek megfelelően felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az érintett önkormányzatokkal a szükséges ingatlanok tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján, az állam részére történő ingyenes átruházása érdekében;
 
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
 
3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.  6.) Korm. rendelet 112. § (2) bekezdésének g) pontjában meghatározott egyeztetési rend figyelembevételével – az emberi erőforrások miniszterével együttműködve készítse elő az 1. melléklet szerinti településeken a Beruházások fejlesztési koncepcióját, valamint azok helyszíneire vonatkozó javaslatát, és készítsen előterjesztést az  ehhez szükséges jogszabály-módosítások érdekében;
 
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
 
4. a Beruházások ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  2018. évre biztosítson a  Program keretében tervezett beruházások megvalósíthatósága érdekében
 
a) legalább 2970 millió forint forrást tanteremfejlesztés céljára,
b) legalább 2970 millió forint forrást tornaterem-fejlesztés céljára,
c) legalább 10 440 millió forint forrást tanuszoda-fejlesztés céljára;
 
Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
 
5. a Program keretében tervezett Beruházások ütemezett megvalósítása érdekében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  nemzeti fejlesztési miniszter részére felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra a  2018. évi támogatások tekintetében legfeljebb a 4. pont szerint feltüntetett összegek erejéig;
 
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
 
6. jóváhagyja, hogy a Nemzeti Sportközpontok által a 4. pont szerint biztosított előirányzatok terhére, illetve az 5. pont szerinti felhatalmazás alapján lefolytatásra kerülő beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
 
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnö
 
(Magyar Közlöny, pestmegye.hu nyomán Varkapu.info)
Címkék: , , , , , ,