Újabb leleteket találtak a Nagy-Kevélynél lévő Zöld-barlangban

14:01 | 2018 03. 05.

Kategóriák: Erdő-mező

A Zöld-barlang a Nagy-Kevély keleti oldalában, az egyetlen magasan elhelyezkedő, rég felhagyott, kisebb mészkőfejtőtől kb. 100 méterre található barlang. Már 1981 óta több alkalommal folytak különböző irányú kutatások, legtöbb esetben barlangkutatók dolgoztak a karsztüregben. Ezek döntően a jégkorszakot követő ún. holocén kitöltéseket érintették. A Repiszky Tamás vezetésével folytatott 2002. évi régészeti célú ásatás rézkori, római kori és középkori leleteket hozott felszínre.

Most újabb kutatásba kezdtek a régészek. Béres Sándor független kutató, az ásatás fő szervezője osztja meg a jelenleg zajló ásatás eddigi eredményeit.

Hogyan közelíthető meg legkönnyebben a barlang? Érdeklődők számára látogatható?

A barlang megközelítése a zöld turistajelzésen a legegyszerűbb. A régi mészkőbánya pihenőjét, a kilátóteraszt elhagyva 100 méterre tovább haladva nyugati irányba, ahonnan balra, meredeken felfelé 20 méterre egy jelzetlen csapáson jutunk el a barlangig. A Nemzeti Park kiírása szerint, hivatalosan a barlang kívülről tekinthető meg.

Milyen eredményeket értek el az ásatás jelenlegi szakaszáig?

Már az első ásatási napon olyan leletekhez jutottunk, amelyek egy jégkor végi vadásztanyát bizonyítottak. A kovaeszközök szinte megegyeztek a közeli Mackó-barlang késő pleisztocén rétegeiben feltárt kőszerszámokkal. Ezek mellett nagyszámú, emberi kéz által feltört csont -rénszarvas és ló fosszilis maradványai- is felszínre került. Több csonton is sikerült felfedezni a kőszerszámok által okozott vágásnyomokat. A vadászott állatok fajmeghatározása, a kőeszközök típusösszetétele, elkészítésük technológiája alapján a jégkori vadászok a barlangot valamikor az i.e. 18.000 és 12.000 év közötti időszakban látogathatták. A leletek korára vonatkozó pontosabb értékeket csak a laboratóriumi mérések után kaphatunk és az előkerült, kivételesen jó megtartású minták mellett erre minden esély megvan.

Kik és milyen célra használhatták a barlangot az őskorban az Önök meglátása szerint?

A barlang méreténél fogva nem lehetett egy nagyobb embercsoport állandó lakóhelye, inkább csak ideiglenes menedékül szolgálhatott a portyázó vadászok számára, amit jól tükröz a kőeszközök egyoldalú típus-összetétele. A Zöld-barlang egy rövid időszak, talán csak egy, vagy néhány vadászszezon igen részletes pillanatfelvételeit vetíti elénk.

A feltárt leletek milyen kiállítási helyszínen tekinthetők majd meg?

A feltárt kőeszközök, – a területileg illetékes/ásató Ferenczy Múzeum Centrum hozzájárulásával- a Nemzeti Múzeumba kerülhetnek, mivel az összes hozzájuk régészeti szempontból kapcsolható lelet ott található. A csontleletek a Magyar Földtani Intézetben vagy a Természettudományi Múzeumban lennének a legjobb helyen, mivel ott vannak a referencia gyűjtemények. Kiállítás szempontjából természetesen Szentendre, vagy Budakalász lenne a kézenfekvő megoldás.

Meddig tart a kutatás?

Az ásatásra március 31-ig kaptunk engedélyt. Előfordulhat, hogy hosszabbításra lesz szükség, mert munkánk nagy mértékben függ az időjárástól. Előállhat olyan ásatási állapot is, amelynél a feltárás nem hagyható félbe. Emellett a barlangot a feltárást megelőző állapotba is vissza kell állítani.

Az interjút Budakalász Város hivatalos honlapján tették közzé.

(budakalasz.hu)

 

Címkék: , , , , ,