Hamarosan így fog kinézni a volt “gyakikert” Pilisvörösváron

09:15 | 2019 01. 14.

Kategóriák: Al kiemelt, Önkormányzati Hírek

A Vágóhíd utca végénél lévő – sokáig a Templom téri iskola gyakorlókertjeként használt – terület közparkká alakítására az Önkormányzat megbízásából a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda 2016-ban elkészítette a terület tájépítészeti koncepciótervét, amelyet a Képviselő-testület a 2/2017. (I. 12.) Kt. sz. határozatával fogadott el. A kiviteli terveket – melyeket a 2017-ben elkészült koncepciótervet alapul véve Gacsályiné Rédai Erika tájépítészmérnök készített el – a tavalyi év utolsó ülésén, a 169/2018. (XII. 13.) Kt. sz. határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A kiviteli terv a megvalósítást két ütemre bontja.

Az első ütemhez tartozik általános előkészítésként a terület általános tereprendezése, ezen belül a lerakott hulladék és a bontandó betontámfa elszállítása, a parkon keresztül folyó patak medrének a rendezése, az ide érkező esővízcsatorna kiömlőjének és a patakot levezető áteresznek a bontása és szakszerű újjáépítése, valamint a növényzet rendbetétele (kiszáradt fák, ágak eltávolítása, bozótos megritkítása, kitisztítása).

Hamarosan eltűnik a bozót….

A terület előkészítése után, még az első ütemben készülhetnek el a terület Vágóhíd köz felőli részének a gyalogútjai (hidakat is tartalmazó pallósétány szakaszokkal), a terület közvilágítása és a park főbb berendezési tárgyai (padok, piknikasztal, kártyaasztal, színuszpad, hulladékgyűjtők, ivókút).

A tervezői költségbecslés szerint az első ütemben elvégzendő munkák becsült költsége 31 M Ft, amiből körülbelül 19 M Ft a környezetrendezés és a kertépítés ára, és körülbelül 12 M Ft a világítás kiépítésének költsége.

…és játszótér, gyalogút lesz helyette!

A második ütemben készülhet el a parkba tervezett játszótér és a terület Iskolakert utca felőli oldalán tervezett gyalogút, továbbá ekkor történhet meg az új növények telepítése is.

A december 13-i ülésen a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az első ütem megvalósítására kérjen be árajánlatokat annak érdekében, hogy a 2019. évi költségvetés készítésekor a közpark első ütemének 2019. évi megvalósítását mérlegelni lehessen.

(pilisvorosvar.hu)

Címkék: , ,