Óvodai nyílt napok és beíratási időszak Pilisvörösváron

12:58 | 2019 04. 05.

Kategóriák: Fő kiemelt, Gyereksarok, Önkormányzati Hírek

Pilisvörösvár Város Önkormányzata értesíti a szülőket, hogy az általa fenntartott önkormányzati óvodákban a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratások időpontja:

  • 2019. május 13-15. (hétfőtől szerdáig) 8.00-15.00 között
  • A beíratás helye: a gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható ITT>>>.

A jelentkezéseket az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság által elfogadott hivatalos „Óvodai jelentkezési lap 2019/2020” és mellékletei kitöltésével kell lebonyolítani.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-kártya,
  • óvodai jelentkezési lap és mellékletei,
  • a szülők (gondviselők) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat, amennyiben van.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt….”

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőket a felvételi eljárás eredményéről.
 A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülők a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhatnak a fenntartó felé.

Óvodai nyílt napok

Óvodai kukucskálót tartanak a beiratkozó gyerekek számára a Ligeti Cseperedő Óvoda Zrínyi Utcai és Szabadság Utcai Tagóvodájában. Előbbiben április 8-án, hétfőn fél 10-től, míg utóbbiban április 10-én, szerdán 9 órától 11 óráig várják az érdeklődőket, hogy bepillantást nyerjenek az óvodai életbe.

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda mindhárom tagóvodájába (Rákóczi Óvoda, Széchenyi utcai Tagóvoda, Gradus Tagóvoda) nyílt napot szerveznek április 24-én, szerdán fél 10-től 12 óráig, melynek célja, hogy a gyerekek szüleikkel együtt betekintést nyerjenek az óvodai életbe, tájékozódhatnak a szokásokról, elvárásokról, a kicsik kipróbálhatják a játékokat, ismerkedhetnek a pedagógusokkal.

 

Címkék: , , , , , ,