Pilisvörösvári FIDESZ: Vörösvár évek óta saját lehetőségei és értékei alatt teljesít

18:45 | 2018 01. 21.

Kategóriák: Al kiemelt, Fő kiemelt, Közélet

A pilisvörösvári sportcsarnok ügyében már számos cikk, álláspont és vélemény jelent meg a Varkapu.info oldalán. A január 16-i rendkívüli ülés után Gromon István közleményét, majd a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület véleményét ismertettük meg olvasóinkkal. Ezúttal a pilisvörösvári FIDESZ szerkesztőségünkhöz eljuttatott beszámolóját adjuk közzé változtatás nélkül.

Minden korábbi hír egy helyen a vörösvári uszoda és a Búcsú térre tervezett sportcsarnok ügyében >>>

Látlelet a vörösvári önkormányzat működéséről

A január 16-i rendkívüli testületi ülés apropóján, amelynek első napirendi pontja a benyújtott petíció (a sportcsarnok helyszíne) megtárgyalása volt.

Rögtön az ülés elején, majd az első napirendi pontnál Kőrössy képviselő úr kérte, hogy a petícióban foglalt tartalom, ”Támogatom, hogy a sportcsarnok az uszoda mellett épüljön fel és ne a Búcsú téren” igen vagy nem formájában, az aláírók akaratának megfelelően, vita és alku nélkül kerüljön szavazásra. (Alkura nem volt a 2020 aláírótól felhatalmazása senkinek sem)

A felvetés láthatólag megzavarta az előre elkészített program lebonyolítására felkészült polgármester-levezető elnököt, mert csak hosszas jogértelmezési vita után jutott arra az elhatározásra, hogy mégiscsak módosító és nem ügyrendi szavazásra teszi fel a kérést, csak egy későbbi időpontban.

A szavazás, mint ahogy az a későbbiekben 2 igen 7 elutasító nem arányban végződött, feleslegessé tett volna minden további vitát, pénzkidobást jelentő szakértői jelentést, stb., hiszen azt valamennyi józanul gondolkozó vörösvári polgár tudja, hogy sűrűn beépített, belvárosi környezetbe, vizes, eredetileg park területre, monstrum bádog épületet ne tegyünk, különösen, mikor van eleve erre a célra kijelölt , sportcentrumnak nevezett tágas, (több mint 9000 nm-es) terület, amelynek meglétét egészen 2017 június 1-ig, amikor Vörösvár bekerült az állami uszodaprogramba, tagadták. Holott a 2008. májusában elfogadott integrált fejlesztési stratégia is erre a területre helyezte mind a sportcsarnokot, mind az akkor még városinak nevezett uszodát, (akkor is Gromon István volt a polgármester) a Búcsú téri parkba pedig, már a terven szereplő csinos rekreációs teret képzeltek el. Igaz, akkor még a gyerekek tornáztatását nem alkalmazták védőpajzsként, fő és cinikus ütőkártyaként a sportcsarnok Búcsú téri elhelyezését kierőltető folyamatban.

Így azonban, ragaszkodva az eredeti forgatókönyvhöz, megkezdődött a vitának álcázott színjáték.

A polgármester úr kifejtette, hogy mennyire nagyon tiszteletben tartja a 2020 aláíró akaratát, azonban az aláírásgyűjtés általa nem ellenőrzött és felügyelt körülmények között folyt, (ki tudja, mit sugdoshattak a gyűjtők az emberek fülébe) így kétségbe vonja, hogy tényszerű és hiteles tájékoztatás folyt, az aláírásgyűjtők a lakosságnak csak részinformációkat adtak át.

Mintha csak az ötvenes évek térnének vissza! Az évek során számtalan jó szakember hagyta ott (vagy hagyatták vele ott) az önkormányzatot.

Az aláírásgyűjtés eredményének relativizálása folytatódott Kollár-Scheller Erzsébet képviselő asszony hozzászólásával, aki szerint ezt nem lehet, az ő szóhasználatával „győzelemnek” nevezni, mert a másik 9000 szavazópolgárt is meg kellett volna kérdezni. Meg kell jegyezni, hogy az aktív szavazók száma kb. 4500.

Mikulán Anett képviselő asszony viszont egyenesen azt állította, hogy az ellentétes tartalmú petíciót is ugyanannyian aláírták volna és most már sajnálja, hogy ők nem gyűjtöttek. Én is sajnálom, mert akkor a képviselő asszony is megtapasztalhatta volna, hogy az aláírásgyűjtés bizony embert próbáló munka. Kell hozzá kitartás és bizonyos fokú tiszteletteljes, „keresztényi” alázat az emberek és a munka iránt, ami a városháza környékén bizony gyakran hiánycikk.

Ezután megtudhattuk, hogy az uszoda mögött még megmaradt kb. 9ooo nm-es területen azért nem építhető fel a sportcsarnok, mert a maguk készítette és az önkormányzat által jóváhagyott helyi építési szabályzat szerint ezt egy úttal ketté kell bontani, s akkor már minden rendben, egyik teleknagyság sem engedi meg 2000 nm-es csarnok építését. Tiszta véletlen! A HÉSZ megváltoztatása viszont a hivatal szerint egy bonyolult, időigényes procedúra. Nem mintha nem lett volna erre az első tiltakozó aláírásgyűjtés, 2013 óta elegendő idejük.

Fontos megjegyezni, hogy a fideszes képviselő az uszodához szükséges telekalakítási eljárás megindításának tárgyalásánál már kérte, hogy az ingatlanok rendezésénél vegyék figyelembe a sportcsarnok ide történő elhelyezését, sőt a közművesítés esetleges fejlesztésénél is számítsanak a sportcsarnokra.

Természetesen elutasították Kőrössy képviselő úr azon javaslatát is, hogy amennyiben a teljesen egyértelmű szituáció ellenére 5 milliós önkormányzati keretösszeg terhére szakértőt kívánnak alkalmazni (saját felelősségük elkendőzésére és saját maguk védelmére), akkor az legyen közjegyzői eljárás keretében kiválasztott igazságügyi szakértő.  A képviselő utóbb írásbeli javaslatot tett a vizsgálati szempontoknak a valós problémák feltárását is lehetővé tevő szempontokkal történő kiegészítésére.

A polgármester úr állítása szerint ő, azáltal, hogy polgármester, a bőrén érzi a lakosság véleményét, ezért aztán a szakértői vélemény elkészülése után sincs szükség ez ügyben népszavazásra, hanem a vörösváriak egy olyan tájékoztató kampányban fognak részesülni, hogy ihaj. Ennek során biztosan meg fogják szeretni a Búcsú téri sportcsarnokot, sőt annak elkészülte után maguk fogják kérni ott kötelező lakossági foglalkozások tartását.

A polgármesteri hivatal nyilván tökélyre vitte a bőrön át történő információáramoltatás technikáját, hiszen a hagyományos módszerekkel igen nehéz velük kapcsolatot teremteni.

Az előadás igen hosszasan elnyúlt, a felszólaló képviselők közül néhányan, akik más üléseken rendre hallgatnak, érezhetően betanult szövegeket mondtak fel, formálisan eleget téve a demokrácia játékszabályainak.

A kollektív bölcsesség és tudás kizárásával, a más vélemények kiszorításával, a más véleményen lévők megbélyegzésével saját nagyszerűségét bizonyítani akaró városvezetés alatt a város mellett elmentek a lehetőségek (pl. 1oo milliós kormányzati fejlesztési keret visszautasítása, a határidő úgymond lehetetlenül szoros volta miatt Fidesz-csapdának minősítve azt), a tervezett beruházások nem az elvárható minőségben épülnek meg, a Betelepülési Emlékmű kitelepedésire sikerült, az akarnokság és kompromisszumképtelenség mementójaként pedig a Vörösvárt nevetség tárgyává tevő Báthory utcai út az abba beleölt kb. 35 millióval, stb. És még az egyházi kórust is a polgármester úr irányítja, pedig van fiatal, kellemes hangú kántor (aki valószínűsíthetően érti a szakmáját)!

Szomorúan kell megállapítani, hogy Vörösvár évek óta saját lehetőségei és értékei alatt teljesít, Vörösváron megállt az idő.

„Látható a fejlődés”, ahogyan azt egy hozzászóló a közmeghallgatás alkalmával elmondta, de ez töredéke annak, ami lehetne.

Szirmayné Schirling Zsuzsa – FIDESZ
2018. január 19.

(Varkapu.info)

Címkék: , , , , , ,