Az önfenntartó térségről is értekeztek a környék polgármesterei

10:45 | 2020 01. 08.

Kategóriák: Fő kiemelt, Önkormányzati Hírek

A Pilisvörösvári Önkormányzat polgármesterének és alpolgármestereinek meghívására január 6-án délelőtt találkoztak Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár, Piliscsaba és Pilisszántó települések vezetői – tájékoztat a Vörösvári Hírek.

Megújuló energiaforrások kiaknázása a térségben

A megbeszélésen a Pilisi Önfenntartó Kistérség témájához kötődően egy társulás létrehozásáról, és a SECAP tanulmány elkészítésére vonatkozó együttműködésről esett szó. Dr. Fetter Ádám polgármester úr bevezetője után Strack Bernadett alpolgármester asszony beszélt részletesen a témáról.

2019 márciusában a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület a Művészetek Házában szervezett egy előadást, ahol bemutatták a Pilisi Önfenntartó Kistérség koncepcióját, valamint az év folyamán rendszeres egyeztetéseket folytattak az illetékes államtitkárság vezetőivel, szakértőivel.

Az elképzelés szerint megújuló energiaforrásokból (szemét, napenergia, szélenergia) elektromos áramot állítanának elő, amit teljes mértékben elfogyaszthatna a település. Mindezt nem önállóan csak Pilisvörösvár, hanem a Pilisi – medence települései, egy társulás keretein belül.

Az elektromos áramot akár a közvilágításra, a közintézmények energiaellátására, akár elektromos buszok üzemeltetésére lehetne felhasználni. Ausztriában, Olaszországban és számos európai térségben működnek ilyen társulások. A témában már komoly előkészítések is zajlottak, amelyről bővebben a tevo.hu oldalon olvashatnak.

A megújuló energiaforrások kiaknázását, mind a hazai, mind az európai uniós energiapolitika támogatja. Az Európai Uniós támogatási konstrukciók pályázati kiírásai esetében sok esetben előnyt jelent, ha az önkormányzat rendelkezik energiastratégiával.

A SECAP Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv, amely objektív, statisztikai és tényadatokon alapuló áttekintést nyújt települések számára a különböző szektorok (önkormányzati létesítmények, lakosság, közlekedés stb.) energiafogyasztásáról és szén-dioxid-kibocsátásáról.

A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv lényege, hogy felméri az érintett települések jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét, mértékét, számba veszi a településen jelentkező legjellemzőbb, klímaváltozáshoz köthető természeti jelenségeket, megoldási javaslatokat nyújt az energiafelhasználás mérsékléséhez, és a káros klímahatások elleni védekezéshez, valamint számszerűsíti a várható eredményeket.

A térségünket érintően is fontos az összefogás, hiszen jelentős változások eléréséhez szükséges a környező települések együtt gondolkodása, együttműködése. A mostani találkozón ebben kérték ki a szomszédos települések polgármestereinek véleményét. A cél egy közös SECAP tanulmány elkészítése.

Alpolgármester asszony azt is elmondta, hogy Pilisvörösvár szívesen nyújt segítséget a szükséges előzetes tájékoztatásban, valamint a rendszerhez való csatlakozás esetén a koordinálásban, mintegy gesztori szerepet betöltve.

Cser András alpolgármester úr felvezetésében egyéb, a térséget érintő témák is szóba kerültek a polgármesteri találkozón.

Megállóhelyek kihasználása a Budapest-Esztergom vonalon

A 2019 december 15-én életbe lépett új MÁV-menetrenddel kapcsolatban egyetértettek a településvezetők abban, hogy bár tartalmaz pár előrelépést, de további változtatások szükségesek a jövőben, főleg a „kis megállók” jobb kiszolgálása kapcsán, ezért fontos a közös polgármesteri kiállás. Az új menetrend kapcsán a tapasztalatokat, javaslatokat össze kell gyűjteni és a KTI részére eljuttatni. Március környékén újból felülvizsgálják a menetrendet, így az érintett települések együttes fellépése fontos a jobb utaskiszolgálás érdekében.

Ráhordó járatok a településeken

A Volán helyi körjárat terveivel, és az eddigi egyeztetésekkel kapcsolatban Cser András alpolgármester tájékoztatta a polgármestereket. Az új körjárat jobb vasúti elérhetőséget biztosítana, ami egybevág azzal a kormányzati szándékkal, hogy a párhuzamos MÁV és Volán vonalak számát csökkentsék, csak a térség esetében a körjárattal a lakosok profitálhatnak ebből, hiszen a ráhordó járatok egyben a települések közti közlekedésen is javítanának, elősegítve ezzel a hivatalokba, egészségügyi intézményekbe, boltokba, stb. való eljutást, mindezt a meglévő Volán kapacitással.

A 10-es elkerülő út témája

A jövőben megvalósuló térségi útépítések (M0 észak, M0 nyugat, M100) kapcsán várható forgalomnövekedés miatt ismételten felmerült a 10-es elkerülő út mielőbbi megépítésének szükségessége, melyben a jelenlevők mind egyetértetek. A 10-es elkerülő mielőbbi megépítését sürgetik továbbra is minden fórumon, így a hamarosan megrendezendő KÖTET ülésen is, és mielőbbi egyeztetést sürgetnek az illetékes államtitkársággal, a korábbi térségi aláírásgyűjtés és KÖTET egyeztetés folytatásaként.

További felmerülő témák:

A megbeszélés utolsó részében a jelenlevők a 10-es út szentiváni lehajtójának átépítésével, szennyvíztelepek üzemeltetésével, közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatba egyeztettek és cseréltek tapasztalatokat.

(Vörösvári Hírek)

Címkék: , , , , , , , , , , ,