Külterületi ingatlant értékesítene a pilisszántói önkormányzat

10:17 | 2017 11. 11.

Kategóriák: Pályázatok

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró (2095 Pilisszántó, Kossuth u. 92.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló Pilisszántó külterület 092/38 hrsz alatti ingatlanból történő 5257 m² terület értékesítésére a Pilisszántó Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (II.9.) számú Ök. határozata alapján, jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. december 11., hétfő, 12:00 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés napja

A pályázat benyújtásának helye: Pilisszántó Község Önkormányzat polgármesteri Hivatal (2095 Pilisszántó, Kossuth u. 92.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés napja

Az elbírálási határidőt a kiíró – indokolt esetben – egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.
Ajánlati kötöttség időpontja: a pályázat elbírálásától számított 30 nap

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI LETÖLTHETŐK ITT!
A PÁLYÁZAT TÉRKÉPMELLÉKLETE LETÖLTHETŐ ITT!

(pilisszanto.hu)

Címkék: , ,